Spotkanie z wolontariuszami ze Społecznej Grupy Młodzieżowych Instruktorów
Polskiego Czerwonego Krzyża

Wolontariat daje wiele możliwości. Jedną z jego zalet jest oddziaływanie na społeczność – niesienie pomocy, radości, otuchy i uśmiechu. Wolontariusze są często jak klej, który utrzymuje więzi międzyludzkie. Czas poświęcony na wolontariat, owocuje nabywaniem nowych znajomości, zwiększeniem poczucia wspólnoty oraz podnoszeniem umiejętności interpersonalnych. Stały kontakt z innymi istotami (ludzie i zwierzęta) pomaga rozwijać naturalny system wsparcia, stanowiący doskonałą ochronę przed stresem i przygnębieniem. To tylko niektóre z korzyści płynących z pracy na rzecz innych. Do zaangażowania się w wolontariat w Polskim Czerwonym Krzyżu, uczniów klas siódmych i ósmych zachęcały panie: Anna Kurkowska i Paulina Trojan – wolontariuszki PCK w Pabianicach.

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.