Logopedia – to nauka o kształtowaniu właściwej mowy w okresie jej rozwoju i jej doskonaleniu w późniejszym okresie (logopedia ogólna), a także o usuwaniu różnego rodzaju wad i zaburzeń mowy (logopedia specjalna).

Do zadań logopedii należą:

– kształtowanie prawidłowej mowy w przedszkolu i w szkole, czyli dbanie o jej prawidłowy i jak najlepszy rozwój pod względem fonetycznym, gramatycznym i leksykalnym,

– doskonalenie mowy już ukształtowanej,

– usuwanie wad mowy,

– nauczanie mowy (mówienia i rozumienia) w wypadku jej braku lub utraty,

– usuwanie zaburzeń głosu,

– usuwanie trudności w czytaniu i pisaniu.

Logopeda to terapeuta zajmujący się pomocą dla dzieci, młodzieży, z takimi zaburzeniami wymowy, jak np. seplenienie, rotacyzm, jąkanie, terapią dzieci z niedosłuchem, rozszczepem i upośledzeniami w różnym stopniu. Zadaniem logopedy jest zapobieganie zaburzeniom mowy (profilaktyka), rozpoznawanie (diagnoza) oraz usuwanie wad wymowy w trakcie terapii logopedycznej.

W związku z tym, że większość przypadków dotyczy dzieci lub młodzieży szkolnej, bardzo często logopedzi znajdują zatrudnienie w placówkach edukacyjnych, gdzie mogą odbywać regularne terapie ze swoimi podopiecznymi.

W Szkole Podstawowej nr 8 jest kilku logopedów posiadających kompetencje i kwalifikacje do prowadzenia zajęć terapii logopedycznej w ramach rewalidacji oraz w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Zajęcia – zgodnie z zaleceniem – prowadzone są indywidualnie lub w grupach do 4 osób.