Terminy zebrań i konsultacji

  • 3-5.09.2019 – zebrania rodziców uczniów klas I,
  • 11.09.2019 – zebrana z rodzicami uczniów klas II – VIII,
  • 09.10.2019 – konsultacje z rodzicami,
  • 06.11.2019 – zebrania z rodzicami,
  • 08.01.2020 – zebrania z rodzicami,
  • 04.03.2020 – zebrania z rodzicami,
  • 01.04.2020 – konsultacje z rodzicami,
  • 13.05.2020 – zebrania z rodzicami, propozycje ocen,
  • 03.06.2020 – konsultacje z rodzicami,