Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jadwigi Wajsówny w Pabianicach informuje, że trwają zapisy uczniów do klasy pierwszej na rok szkolny 2020/2021.

Zgłoszenia/wnioski przyjmowane są od 03.02.2020 r. do 28.02.2020 r. w sekretariacie szkoły.

1) Do klasy pierwszej przyjmowane są dzieci:
zamieszkałe w obwodzie szkoły – z urzędu, na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców (prawnych opiekunów), złożonego w sekretariacie szkoły od 3 lutego 2020 r. do 28 lutego 2020 r.
zamieszkałe poza obwodem szkoły– po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego – na podstawie pisemnego wniosku rodziców(prawnych opiekunów), złożonego w sekretariacie szkoły od 3 lutego 2020 r. do 28 lutego 2020 r.

2) Weryfikacja wniosków przez komisję rekrutacyjną o przyjęcie do szkoły od 02 marca 2020 r. do 12 marca 2020 r.

3) W postępowaniu rekrutacyjnym kandydatów spoza obwodu szkoły brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący – UCHWAŁA NR XVI/195/20 RADY MIEJSKIEJ W PABIANICACH z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie określenia kryteriów stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli publicznych i publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Pabianice.

4) W dniu 16 marca 2020 r. – nastąpi ogłoszenie wyników postępowania rekrutacyjnego – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
Lista zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w szkole.

5) Do 19 marca 2020 r. – potwierdzenie przez rodziców (prawnych opiekunów) kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

6) W dniu 20 marca 2020 r. – podanie do publicznej wiadomości – listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły. Lista zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w szkole.

7) Jeśli szkoła po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego nadal dysponuje wolnymi miejscami
dyrektor przeprowadza postępowanie rekrutacyjne uzupełniające – od 03 czerwca 2020 r. do 14 sierpnia 2020 r.

Serdecznie zapraszamy do zapisów dzieci do klasy pierwszej na rok szkolny 2020/2021 w sekretariacie szkoły w godzinach od 8.00 do 15.00.

Informacji udziela także sekretariat szkoły (tel. 42 215 41 64 lub 519 326 285)

Druki do pobrania w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej szkoły (www.sp8-pabianice.pl)

Załączniki

Plik Opis Data dodania Rozmiar pliku
doc Zgłoszenie o przyjęciu dziecka do szkoły 4 lutego 2020 19:39 44 KB
doc Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej 4 lutego 2020 19:39 55 KB
doc Oświadczenie woli 4 lutego 2020 19:56 12 KB
pdf Regulamin rekrutacji uczniów 10 lutego 2020 19:44 122 KB