Integracja sensoryczna

Integracja sensoryczna to zjawisko zachodzące w ośrodkowym układzie nerwowym. Polega na interpretacji, organizacji i integracji bodźców zmysłowych odbieranych z organizmu i środowiska. W efekcie tego procesu układ nerwowy podejmuje decyzje, które bodźce zignorować, na których się skoncentrować, na które odpowiedzieć. Następnie uruchamia adekwatną reakcję. Dzięki temu możemy skutecznie funkcjonować w zmiennych warunkach sytuacyjnych.

Zaburzenia integracji sensorycznej to wynikające z wadliwej organizacji lub minimalnych uszkodzeń ośrodkowego układu nerwowego zakłócenia w procesie przetwarzania informacji zmysłowych. Sprawiają one, że układ nerwowy niewłaściwie ocenia docierające do niego treści i wysyła do mózgu zniekształcone dane na temat wrażeń zmysłowych. W efekcie sygnały z układów sensorycznych nie są przetwarzane na właściwe reakcje.

Diagnozę, a następnie korekcję zaburzeń integracji sensorycznej przeprowadza wykwalifikowany terapeuta. Następnie terapeuta opracowuje indywidualny program terapii dostosowany do profilu zaburzeń oraz adekwatny do aktualnych potrzeb i możliwości dziecka.

Terapia integracji sensorycznej opiera się przede wszystkim na mechanizmie plastyczności neuronalnej, czyli zdolności układu nerwowego do modyfikacji mających na celu odzyskiwanie utraconych funkcji.

Celem terapii integracji sensorycznej jest stymulacja centralnego układu nerwowego poprzez pobudzanie receptorów zmysłowych. Proces ten ma dostarczyć aparatowi sensorycznemu odpowiednią ilość i jakość bodźców, aby na ich podstawie mózg nauczył się właściwego reagowania i wykształcił prawidłowe reakcje adaptacyjne.

W Szkole Podstawowej nr 8 jest kilku terapeutów posiadających kompetencje i kwalifikacje do prowadzenia zajęć terapii sensorycznej z zastosowaniem dodatkowych form terapii, tj.:

  • Terapia ręki (dla dzieci z nieprawidłowym napięciem mięśniowym w obrębie motoryki małej, nieprawidłowych chwytem narzędzia pisarskiego, męczliwością w obrębie motoryki małej)
  • Terapia NeuroTaktylna (dla dzieci z autyzmem, agresywnymi zachowaniami, lękami, fobiami, nadpobudliwością, trudnościami w nauce, zaburzeniami mowy, niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, dzieci z objawami stresu pourazowego, dzieci z nadwrażliwościami)
  • Integracja Odruchów Dynamicznych i Posturalnych (dla dzieci z autyzmem, agresywnymi zachowaniami, lękami, fobiami, nadpobudliwością, trudnościami w nauce, zaburzeniami mowy, niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, dzieci z objawami stresu pourazowego, dzieci z nadwrażliwościami, ADHD, ADD)
  • Integracja Odruchów Ustno-Twarzowych (dla dzieci z autyzmem, agresywnymi zachowaniami, lękami, fobiami, nadpobudliwością, trudnościami w nauce, zaburzeniami mowy, niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, dzieci z objawami stresu pourazowego, dzieci z nadwrażliwościami, ADHD, ADD)
  • Trening Umiejętności Poznawczych (dla dzieci z problemami z koncentracją uwagi, spostrzeganiem, z problemami z zapamiętywaniem,)
  • Trening Umiejętności Społecznych (dla dzieci z autyzmem, z problemami z rozumieniem emocji i sytuacji społecznych).

Dzięki w profesjonalnie wyposażonym – w ramach projektu „Nowoczesna szkoła – lepszy rozwój dziecka – wsparcie efektywności nauczania w SP 1i SP8 w Pabianicach”, współfinansowanego z Funduszy Europejskich –  salom SI, zajęcia są efektywne i przyjemne dla dzieci.

Źródło:
https://pedagogika-specjalna.edu.pl/warsztat-pracy/metody-pracy/terapia-integracji-sensorycznej/

SALA SI1

NAJLEPIEJ WYPOSAŻONE  SALE  INTEGRACJI  SENSORYCZNEJ W PABIANICACH

W naszej placówce, w ramach realizacji projektu „Nowoczesna szkoła – lepszy rozwój dziecka – wsparcie efektywności nauczania w SP1 i SP8 w Pabianicach” współfinansowanego z Funduszy Europejskich, powstały dwie w pełni wyposażone sale do terapii integracji sensorycznej. Zamontowane w nich instalacje oraz umieszczone przybory i pomoce umożliwiają przeprowadzenie profesjonalnych zajęć z dziećmi .

Podstawą do pracy w salach są dwa stelaże do sprzętu podwieszanego wraz z huśtawkami, hamakami i platformami, które służą do stymulowania układu przedsionkowego i proprioceptywnego, czyli głównych układów sensorycznych człowieka. Oprócz tego, sala posiada sprzęt naziemny (beczki, tunele, materace), sprzęt sensoryczny (maty z kolcami, piłki z wypustkami, materiały dotykowe), sprzęt usprawniający motorykę małą i dużą (dywan interaktywny, zabawki równoważne, zabawki manualne, gry), zabawki edukacyjne, sprzęt do masażu, pomoce logopedyczne, pomoce terapeutyczne, trampoliny, materace, wałki, piłki, drabinki, równoważnie, deskorolki, sprzęt obciążeniowy (koce i kołdy).  Monitor interaktywny pozwala m.in. na wykorzystanie materiałów poglądowych dostępnych w Internecie. Usytuowanie wymienionych pomocy i instalacji w dwóch pomieszczeniach pozwala na efektywniejsze ich wykorzystanie.

Również w ramach realizacji zadań projektowych, nauczyciele-terapeuci z SP8 – przeszli specjalistyczne szkolenia i kursy doskonalące Ich wiedzę i umiejętności z zakresu terapii integracji sensorycznej. Wśród wspomnianych specjalistów wymienić należy: Marzenę Dobras-Kozioł, Kaję

W wyniku połączenia wysokich kompetencji nauczycieli-terapeutów oraz specjalistycznego sprzętu możliwe jest realizowanie kolejnych zadań projektowych w postaci specjalistycznych zajęć terapii integracji sensorycznej, dostosowanych do indywidualnych potrzeb dzieci z nich korzystających.

Załączniki

Plik Opis Data dodania Rozmiar pliku
doc Integracja sensoryczna w domu cz. - 1 29 maja 2020 12:57 19 KB
doc Integracja sensoryczna w domu cz. - 2 29 maja 2020 13:01 18 KB