O programie

Żółty Talerz to program wsparcia systemu żywienia dzieci stworzony przez Kulczyk Foundation poprzez działanie tam, gdzie konkretne dziecko siada do posiłku:
w stołówce, w świetlicy, czy też w domu rodzinnym. Program realizowany jest przy współudziale największych polskich organizacji pozarządowych:

a także placówkami szkolnymi i przedszkolnymi.

W ramach programu Dominika i Sebastian Kulczyk, fundatorzy Kulczyk Foundation, przeznaczyli środki finansowe na realizację czterech strategicznych celów:

  1. Więcej dzieci jedzących w stołówce
  2. Lepsze jakościowo i zdrowsze jedzenie
  3. Mobilizacja dorosłych do pomocy w żywieniu dzieci
  4. Łatwiejszy dostęp do wiedzy o zdrowym żywieniu

Program, poza realizacją czterech strategicznych celów, kładzie nacisk na następujące wyzwania:

  • Należy mówić o żywieniu wszystkich dzieci w miejsce stygmatyzującego „dożywiania”.
  • Dziecko zje dobrze tylko wtedy, jeśli wszystkim wokół będzie na tym zależało.
  • Także samo dziecko, jeśli damy mu taką wiedzę, może nauczyć dorosłych, co znaczy prawidłowe żywienie!

Żółty Talerz to w założeniu nowy standard zmiany społecznej, który powstaje także z myślą późniejszego wykorzystania go w działaniach systemowych przez inne organizacje pozarządowe, instytucje centralne lub lokalne czy zorganizowane grupy obywateli.
Żółty Talerz to idea, która znajduje swoje odbicie nie tylko w Polsce. To również ze strony Kulczyk Foundation wsparcie żywienia dzieci w innych miejscach na świecie,
w których wszechobecne jest zjawisko już nie tylko niedożywienia, ale głodu.

W naszej szkole programem objęci są wszyscy uczniowie korzystający z obiadów przygotowywanych w szkole. Dzięki udziałowi w programie posiłki są przygotowywane wyłącznie z pełnowartościowych produktów oraz ze składników dostosowanych do potrzeb dzieci.

Więcej informacji można znaleźć:: https://zoltytalerz.pl