INSTYTUCJA

TELEFON

Komenda Powiatowa Policji w Pabianicach

47 84 24 301 – oficer dyżurny

47 84 24 302 – z-ca oficera dyżurnego

Telefon zaufania Komendy Głównej Policji „Zatrzymaj przemoc”

800 120 148

Telefon zaufania – uzależnienia behawioralne Instytut Psychologii Zdrowia

801 889 880

Kryzysowy telefon zaufania

Instytut Psychologii Zdrowia

116 123

(codziennie 14.00 – 20.00)

Poradnia telefoniczna „Niebieskiej Linii”

Dla osób pokrzywdzonych przemocą w rodzinie

22 668 70 00

(codziennie 10.00 – 20.00)

Telefon zaufania dla osób dotkniętych przemocą

Fundacja Krajowego Centrum Kompetencji

801 109 801

Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży

Fundacja „Dajemy Dzieciom Siłę”

116 111

Telefon zaufania „Narkotyki – Narkomania”

Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii

801 199 990

Miejskie Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach, ul. Gdańska 7

42 215 89 35

42 215 88 94

www.mcps.pabianice.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach, ul Traugutta 6A

42 215 66 60

42 215 66 05

www.pcpr-pabianice.pl

Poradnia Leczenia Uzależnień w Pabianicach, ul. Jana Pawła II 68

42 225 38 73

Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Pabianicach

42 22 53 930

(poniedziałek – piątek, 9.00 – 19.00)

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pabianicach, ul. Bracka 10/12

42 239 77 88

PRZYDATNE STRONY INTERNETOWE

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.