Koncepcja pracy szkoły

Koncepcja Funkcjonowania i Rozwoju
Szkoły Podstawowej nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi w Pabianicach
na lata 2015-2020

Zmiany w koncepcji wprowadzono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej: 31.08.2015 r.
Ogłoszono tekst jednolity: 01.09.2015 r.
Zaprezentowano Radzie Rodziców: 22.09.2015 r.
Przedstawiono Samorządowi Uczniowskiemu: 17.09.2015 r.

Opracował zespół w składzie:

  • Marzena Kołodziejska
  • Renata Morawska
  • Beata Kubasiewicz
  • Agnieszka Trzeszczak

 

Załączniki

Plik Opis Wielkość pliku
doc Koncepcja pracy szkoły_2015-2020 109 KB
pdf Koncepcja pracy szkoły_2015-2020 432 KB