Rada rodziców

Prezydium rady rodziców w roku szkolnym 2021/2022:

Przewodnicząca – Ewa Dybka-Yazichyan

Zastępca przewodniczącej – Jacek Klimaszewski

Sekretarz – Marzena Kluch 

Komisja Rewizyjna:

Katarzyna Górniak

Jarosław Jach