Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

I półrocze

04.09.2023 r. –  rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024

20.09.2023 r.   zebrania z rodzicami

01.11.2023 r. – Wszystkich Świętych. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

15.11.2023r. – konsultacje z rodzicami

08.12.2023 r. – wystawienie ocen proponowanych

13.12.2023 r. – zebranie z rodzicami dotyczące przekazania informacji o

proponowanych ocenach za pierwsze półrocze z przedmiotów oraz ocenie

zachowania

23.12.2023 r. – 01.01.2024 r. – zimowa przerwa świąteczna

12.01.2024 r. – ostateczny termin wystawienia ocen (I półrocze)

15.01.2024 r. – rada pedagogiczna klasyfikacyjna – śródroczna

22.01.2024 r. – rada  pedagogiczna podsumowująca I półrocze

24.01.2024 r.  – zebranie z rodzicami – podsumowanie pracy w II półroczu

29.01.2024 r. – 11.02.2024 r. – ferie zimowe

 

II półrocze

28.03.2024 r. – 02.04.2024 r. – wiosenna przerwa świąteczna

10.04.2024 r. –  konsultacje  z rodzicami

01.05.2024 r. – Święto Pracy – dzień wolny od zajęć dydaktycznych

03.05.2024 r. – Święto Konstytucji 3 Maja – dzień wolny od zajęć

dydaktycznych

13.05.2024 r. – wystawienie ocen proponowanych II półrocze

14,15,16. 05. 2024r. – egzamin ósmoklasisty

20.05.2024 r.  – zebranie z rodzicami – informacja o zagrożeniu

niedostatecznymi ocenami rocznymi oraz nagannymi/nieodpowiednimi ocenami

zachowania

30.05.2024 r. – Boże Ciało – dzień wolny od zajęć dydaktycznych

07.06.2024 r. – ostateczny termin wystawienia ocen końcoworocznych

10.06.2024 r. – rada pedagogiczna klasyfikacyjna

17.06.2024 r. – rada pedagogiczna podsumowująca II półrocze

21.06.2024 – zakończenie roku szkolnego 2023/2024