Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

W bieżącym roku szkolnym Szkoła Podstawowa nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jadwigi Wajsówny w Pabianicach realizuje Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 jest programem uchwalonym na lata 2021-2025 przez Radę Ministrów w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy. Wdrażany jest w oparciu o Uchwałę nr 69/2021 Rady Ministrów z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021–2025” wraz załącznikiem. Program jest realizowany przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, przy zaangażowaniu Biblioteki Narodowej, Instytutu Książki i Narodowego Centrum Kultury, oraz we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki jako Operatora Priorytetu 3.

W NPRCz 2.0 na lata 2021-2025 wyróżniono cztery Priorytety, z których jeden adresowany jest do szkół: Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych.

W ramach wdrażania NPRCz SP8 planuje podjęcie następujących działań:

  1. Organizowanie cyklicznych akcji na terenie szkoły promujących czytelnictwo z udziałem uczniów, rodziców oraz nauczycieli tj.: sztafeta czytelnicza, Międzynarodowy Dzień Kropki, Dzień Głośnego Czytania itp.
  2. Organizowanie na terenie szkoły konkursów promujących czytelnictwo, np. plastycznych.
  3. Prowadzenie lekcji bibliotecznych.
  4. Przygotowanie tematycznych wystaw książek.
  5. Dostosowanie godzin pracy biblioteki szkolnej do potrzeb uczniów, rodziców, nauczycieli.
  6. Prezentowanie działań biblioteki szkolnej na stronie internetowej szkoły.
  7. Prowadzenie akcji współzawodnictwa miedzy klasami w czytelnictwie.
  8. Współudział w realizacji innowacji pedagogicznej „Biblioteka czeka”.