Trzecia Misja Społecznej Akademii Nauk

W roku szkolnym 2019/2020 Szkoła Podstawowa nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jadwigi Wajsówny, jako jedyna placówka w Pabianicach realizuje we współpracy ze Społeczną Akademią Nauk w Łodzi projekt współfinansowany ze środków unijnych.

Bierze w nim udział 60 uczniów z klas IV-VI, którzy uczestniczyć będą w zajęciach Uniwersytetu Dziecięcego. Zajęcia ukierunkowane są na rozbudzenie ciekawości poznawczej dzieci, stymulowanie intelektualnego rozwoju, inspirowanie do twórczego myślenia, rozwijania zainteresowań i pasji, a także propagowanie kultury innowacyjności.

Wszystkie formy działań przewidziane w poszczególnych zadaniach projektu są całkowicie bezpłatne.

Projekt przewiduje udział każdego uczestnika w trzech zadaniach:

  1. Dzieci będą pracowały w trzech 20-osobowych kołach naukowych, tj.: Młodego Matematyka, Młodego Plastyka, Młodego Ekologa, w zależności od zainteresowań.
    W ramach każdego koła naukowego uczniowie w grupach 5-6 osobowych wykonają projekty do których zostaną zakupione potrzebne materiały, w tym pendrivy. Zajęcia pozalekcyjne nakierowane na wykonanie projektów w każdym kole naukowym będą realizowane w wymiarze 24 godzin w cyklach 4 godzinnych. Zapewniamy dzieciom zimny bufet.
  2. Dzieci wezmą udział w pięciodniowym obozie naukowym (zgodnie z wybranym kołem naukowym). Zorganizują konferencję, którą potem samodzielnie poprowadzą. W trakcie obozu organizowane będą gry miejskie, rozgrywki sportowe oraz inne atrakcje w zależności od zainteresowań uczniów. Zapewniamy przejazd autokarem, noclegi i wyżywienie.
  3. Dzieci wezmą udział w zajęciach z programowania, które jest jedną z kluczowych umiejętności dzisiejszego świata. Bardzo skuteczną metodą dla uczniów jest programowanie wizualne, w których pisanie programów przypomina trochę układanie puzzli. W ten sposób dzieci zaprojektują proste sytuacje, a następnie ułożą polecenia w sekwencje. Zostaną zakupione roboty Photon. Zajęcia w ramach Akademii Programowania będą prowadzone w grupach w siedzibie Społecznej Akademii Nauk. Każda grupa uczniów zrealizuje 25 godzin zajęć w cyklach 5 godzinnych. Zapewniamy dzieciom zimny bufet.

Uczestnicy mają zapewnione ubezpieczenie NNW na cały okres trwania zajęć w ramach projektu oraz opiekę nauczycieli z SP8 oraz trenerów z SAN.