Świetlica szkolna 

czynna w godzinach: 7:00-17.00

Reguły zachowania w świetlicy szkolnej:

  1. Uczestnikiem świetlicy jest każdy uczeń korzystający z zajęć świetlicowych.
  2. Uczestnik świetlicy zgłasza wychowawcy świetlicy każde swoje przyjście i wyjście ze świetlicy.
  3. Uczestnik świetlicy przestrzega zasad bezpiecznego zachowania się podczas zajęć świetlicowych.
  4. Uczestnik świetlicy szanuje innych, używa zwrotów grzecznościowych: proszę, dziękuję, przepraszam, dzień dobry, do widzenia.
  5. Uczestnik świetlicy bierze aktywny udział w proponowanych zajęciach, imprezach, uroczystościach świetlicowych oraz pracach na rzecz świetlicy szkolnej.
  6. Uczestnik świetlicy nie przeszkadza wychowawcom świetlicy w prowadzeniu zajęć, koleżankom i kolegom w pracy i zabawie.
  7. Uczestnik świetlicy szanuje cudzą i swoją własność, dba o wyposażenie świetlicy.

Reguły zajęć świetlicowych zostały opracowane przez wychowawców świetlicy oraz uczestników zajęć świetlicowych.

AKTUALNOŚCI ŚWIETLICA SZKOLNA