Integracja w SP8

Integracja jest pojęciem wieloznacznym. Nawet w pedagogice, za Wincentym Okoniem, integracją nazywamy: 1) łączenie treści programowych, 2) scalanie oddziaływań środowiskowych na rzecz dzieci, 3) kształcenia dzieci zdrowych z dziećmi niepełnosprawnymi we wspólnych oddziałach.

W naszej szkole mają miejsce wszystkie wymienione rodzaje integracji, choć najbardziej istotne jest łączenie dzieci niepełnosprawnych z pełnosprawnymi w myśl zasady – każdy jest inny, ale wszyscy są równi.

„Ósemka”, to szkoła kameralna, w której są zarówno oddziały ogólnodostępne, jak i tzw. integracyjne. W klasach tych, w niewielkich zespołach uczniowskich uczą się dzieci zdrowe oraz dzieci, które mają autyzm, zespół Aspergera, niepełnosprawność intelektualną czy ruchową w stopniu lekkim, niedosłuch lub grozi im niedostosowanie społeczne. Ponieważ klasy integracyjne liczą maksymalnie 20 osób, czyli mniej niż klasy ogólnodostępne, każdemu dziecku ze specjalnymi potrzebami jesteśmy w stanie poświęcić więcej uwagi. O takich uczniów troszczą się nie tylko wychowawcy i nauczyciele, ale również nauczyciele wspomagający i asystentki. Pomagają w nauce, w odrabianiu lekcji, dbają o swoich podopiecznych podczas przerw, asystują na świetlicy, w stołówce, szatni – jednocześnie zachęcając do samodzielności.

Te dzieci – można śmiało powiedzieć – są naszym „oczkiem w głowie”. Staramy się zrozumieć ich potrzeby i dawać przestrzeń do rozwijania talentów oraz poszerzania umiejętności. Każdy chce, aby czuły się bezpieczne, dostrzegane i wiedziały, że mogą liczyć na pomoc nie tylko dorosłych, ale również pozostałych uczniów. Dzięki temu nabierają pewności siebie, są odważniejsze, bardziej otwarte, łatwiej pokonują bariery, np. w kontaktach z rówieśnikami, gdy czują, że nikt nie jest doskonały, ale każdy ma w sobie coś wyjątkowego.

Rolą wszystkich pracowników SP8 jest więc stworzenie tym wyjątkowym dzieciom jak najlepszych warunków nie tylko do nauki, ale również do sprawnego funkcjonowania wśród społeczeństwa i przygotowanie ich do dorosłego życia. Uczniowie pełnosprawni każdego dnia przekonują się, że inny nie znaczy gorszy czy słabszy, wręcz przeciwnie – w różnorodności tkwi siła. W ten sposób uczą się empatii, niesienia bezinteresownej pomocy i wrażliwości na potrzeby innych.

Dzięki klasom integracyjnym dzieci z niepełnosprawnościami mają szansę pełniej i efektywniej korzystać ze zdobywanej wiedzy, ciesząc się szacunkiem i zrozumieniem rówieśników. Odbywa się to z korzyścią dla wszystkich dzieci, tych pełno i tych niepełnosprawnych.

W SP8 wiemy, że rodzice dają dzieciom korzenie, ale szkoła integracyjna może dać im skrzydła. Dlatego organizując proces kształcenia i wychowania w klasach integracyjnych „Ósemka” zatrudnia wykwalifikowaną kadrę specjalistów z zakresu terapii: pedagogicznej, logopedii, rewalidacji, integracji sensorycznej oraz pedagoga i psychologa, a także pielęgniarkę szkolną.