15 listopada uczniowie klas ósmych uczestniczyli w spotkaniu z funkcjonariuszką Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach panią Agnieszką Jachimek. Zajęcia profilaktyczno-edukacyjne zostały zorganizowane w ramach kampanii „19 dni przeciwko przemocy oraz krzywdzeniu dzieci i młodzieży”. Podczas spotkania uczniowie zapoznani zostali z regulacjami prawnymi, którym podlegają dzieci i młodzież w sytuacjach, gdy ich zachowania są niewłaściwe. Uczniowie dowiedzieli się między innymi: Czym jest demoralizacja? Jakie konsekwencje poniesie uczeń, który takie zachowania przejawia? Czy obrażanie, wyśmiewanie, szkalowanie to „głupi wybryk” czy może przemoc werbalna? Czym jest cyberprzemoc? I czy bezkarnie możemy publikować cudzy wizerunek?

Funkcjonariuszka policji omówiła również środki wychowawcze stosowane przez sąd. Uświadomiła zebranym, że konsekwencje czynów popełnianych w młodzieńczym wieku mogą mieć wpływ na nasze dorosłe życie.

(ko)

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.