Bezpieczeństwo uczniów i odpowiedzialność karna nieletnich” to temat spotkania uczniów klas: piątej, szóstej i siódmej z funkcjonariuszką Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach, sierż. szt. Panią Agnieszką Jachimek. Celem zajęć było między innymi: przypomnienie uczniom norm prawnych obowiązujących w społeczeństwie, poszerzenie kompetencji uczniów w zakresie przestrzegania zasad bezpieczeństwa w różnych sytuacjach szkolnych. Szczególną uwagę zwrócono na konsekwencje prawne związane ze stosowaniem przemocy rówieśniczej, w tym cyberprzemocy. Uczniowie po raz kolejny poinformowani zostali, że umieszczanie w Internecie obraźliwych tekstów, czy nagrywanych na telefonach komórkowych filmów może wiązać się z naruszeniem dóbr osobistych i grozi odpowiedzialnością karną. W trakcie spotkania uczniowie mieli również możliwość zadawania pytań. Mamy nadzieję, że spotkanie przyczyniły się do wzrostu świadomości zachowań ryzykownych wśród uczniów.

(ko)

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.