Zapraszamy do „Ósemki”


Zapraszamy do „Ósemki”

https://drive.google.com/file/d/1O3WbhvO3eX-O-Jp3PxGTbT43GjwBaZgT/view?usp=sharing

ZAPEWNIAMY:

 • naukę w systemie jednozmianowym i niezbyt liczne klasy;
 • wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, specjalistyczną i trenerską;
 • pomoc psychologiczno-pedagogiczną;
 • fachową opiekę i ciekawe zajęcia w świetlicy szkolnej w godz. 7:00- 17:00;
 • bogato wyposażone pracownie przedmiotowe (tablice multimedialne i narzędzia TIK);
 • 2 pracownie komputerowe ze stałym dostępem do Internetu;
 • 2 w pełni wyposażone sale terapeutyczne (SI, korekcyjne);
 • sprzęt specjalistyczny dla uczniów ze SPE, np. słuchawki wyciszające;
 • zaplecze sportowe;
 • bogato wyposażoną bibliotekę szkolną;
 • przyjazną atmosferę i poczucie komfortu;
 • opiekę pielęgniarki;
 • smaczne i pełnowartościowe, dwudaniowe obiady w stołówce szkolnej;
 • pomoc w okresie ograniczonej pracy szkoły;
 • bogatą i różnorodną ofertę zajęć dodatkowych:
  • UKS 8 – gimnastyka artystyczna;
  • zajęcia matematyczne i przyrodniczo-ekologiczne;
  • zajęcia muzyczno-wokalne;
  • zespół cheerleaders;
  • zajęcia sportowe;
  • wyrównujące szanse edukacyjne;
 • inne zajęcia dla uczniów.
 • zwiększoną liczbę zajęć ruchowych tygodniowo dostosowanych do predyspozycji:
  • gimnastykę podstawową z elementami akrobatyki;
  • gimnastykę korekcyjną;
  • gimnastykę artystyczną z przyborami (skakanka, obręcz, wstążka);
  • zajęcia baletowe.
 • letnie obozy sportowe dla wszystkich chętnych (kiedy będzie to możliwe);
 • pomoc uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji (np. doraźna pomoc materialna);
 • rozbudowaną ofertę zajęć terapeutycznych:
  • Trening Umiejętności Społecznych;
  • Trening Umiejętności Poznawczych;
  • Integracja Sensoryczna z elementami terapii ręki oraz terapii neurotaktylnej; https://youtu.be/16D_wCnevIk
  • Terapie: logopedyczna, pedagogiczna, psychologiczna;
  • Psychoterapia CBT .

OFERUJEMY:

 • możliwość wszechstronnego rozwoju uczniów, wzbogacania ich wiedzy umiejętności i zainteresowań,
 • edukację w oddziale ogólnodostępnym lub integracyjnym,
 • możliwość realizacji edukacji domowej,
 • różnorodność imprez plenerowych o charakterze integracyjnym:
  • rajdy piesze, rowerowe,
  • zielone szkoły, wycieczki.
 • różnorodny i bogaty program imprez szkolnych i pozaszkolnych;
 • możliwość rozwijania społecznie pożądanych postaw poprzez współpracę z PCK, Caritas, ZHP, WOŚP, UNICEF, schroniskiem dla zwierząt, pabianicką leśniczówką itp.

Pedagog szkolny i psycholog szkolny są dostępni codziennie (w godzinach ustalonych na początku roku szkolnego). Prowadzą zajęcia specjalistyczne oraz konsultacje z uczniami i rodzicami. Dodatkowo organizowana jest psychoterapia CBT zintegrowana z bajkoterapią lub socjoterapią.        

Świetlica szkolna czynna jestcodziennie 7.00 –17.00. Prowadzi zajęcia opiekuńcze zarówno w grupach standardowych, jak i integracyjnych.

Jesteśmy jedyną w Pabianicach szkołą o profilu sportowym z gimnastyką artystyczną, przepiękną dyscypliną sportu dla dziewcząt.

https://drive.google.com/file/d/1B1JahHEaCsHBLeloMgVdvMylf3dg1LLC/view?usp=sharing

Młode adeptki gimnastyki stawiają pierwsze kroki zapoznając się z elementami gimnastyki podstawowej, akrobatyki i poznają przybory do gimnastyki artystycznej tj.: skakanka, obręcz, piłka, wstążka czy też maczugi. Głównym celem zajęć jest podnoszenie sprawności ogólnej dzieci będącej podstawą właściwego rozwoju młodego organizmu, a w szczególności:

 • wszechstronnego i harmonijnego rozwoju organizmu,
 • uświadomienia potrzeby i konieczności czynnego uczestnictwa w różnych formach aktywności ruchowej w życiu codziennym, tak jak np. w naszym przypadku jest gimnastyka artystyczna.

 

 

 

Załączniki

Plik Opis Data dodania Wielkość pliku
doc zgloszenie - załącznik nr 1 29 stycznia 2021 14:42 77 KB
doc wniosek o przyjęcia - załącznik nr 2 29 stycznia 2021 14:42 87 KB

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.