100. rocznica III Powstania Śląskiego


Sprawa przynależności państwowej Górnego Śląska, należącego wcześniej do państwa niemieckiego, decydowała się w latach 1919-21. Odzyskanie przez Polskę niepodległości w 1918 roku wzmogło działający tam polski ruch narodowy, zwalczany przez niemiecką administrację i wojsko. Walka o wpływy narodowe skutkowała między innymi trzema powstaniami śląskimi

20 marca 1921 roku na Górnym Śląsku odbył się plebiscyt, w którym mieszkańcy wypowiedzieli się, czy życzą sobie przyłączenia tego regionu do Niemiec, czy też do Polski. W plebiscycie wzięło udział niecałe 1,2 miliona osób – 97,5 procent uprawnionych. 59,4 procent opowiedziało się za przynależnością Górnego Śląska do Niemiec, a 40,3 procent zagłosowało za przynależnością do Polski.

Po plebiscycie projekt Międzysojuszniczej Komisji Rządzącej i Plebiscytowej przedstawił niekorzystne dla Polski propozycje podziału terenu. Polsce miał przypaść jedynie południowo-wschodni skrawek obszaru plebiscytowego. To doprowadziło do wybuchu III powstania śląskiego. Zryw rozpoczął się w nocy z 2 na 3 maja i trwał do 5 lipca 1921 roku. Powstanie zakończyło się sukcesem, zdecydowano o korzystniejszym dla Polski podziale Górnego Śląska. Z obszaru plebiscytowego do Polski przyłączono 29 procent powierzchni i 46 procent ludności.

(kl)

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.