„Przyjazne środowisko: Dziecko-Rodzina-Szkoła”

W dniach 23 i 24 listopada uczniowie klas: 6 – 8 uczestniczyli w warsztatach psychoedukacyjnych, których celem głównym była promocja zdrowia psychicznego, kształtowanie nawyków dbałości o zdrowie własne i innych ludzi, umiejętność tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu psychicznemu. Uczniowie wzięli udział w warsztatach na temat, między innymi: higieny nauki, budowania relacji, stresu a relaksacji, aktywności fizycznej, kulinarnym, higieny snu, uzależnień behawioralnych, zaburzeń depresyjnych. Mamy nadzieję, że uczniowie zdobytą wiedzę i umiejętności wykorzystają do kreowania zdrowego i przyjaznego otoczenia, w którym kształtowane będą wyłącznie postawy prozdrowotne.

Projekt Pikniki Szkolne realizowany jest przez Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. wraz z Partnerami – Powiatem Pabianickim, Gminą Miejską Pabianice oraz Specjalistycznym Psychiatrycznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Łodzi.

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.