Ostatnie słoneczne dni wakacji część uczniów naszej szkoły poświęciła przygotowaniom do uroczystości miejskich rozpoczęcia roku szkolnego 2022/2023. W ramach nagrody i drobnego zadośćuczynienia za uczestnictwo w próbach kiedy jeszcze wszyscy nie myśleli o szkole, zorganizowano wyjście do jednego z najbardziej ulubionych miejsc, a mianowicie do Mc’ Donalda. Ponieważ wyjście odbyło się wczesną porą, grupa uczniów załapała się na śniadanie. W ramach dodatkowej niespodzianki były lody ufundowane przez Radę Rodziców.

(jj)

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.