11 listopada obchodzimy najważniejsze święto narodowe, czyli Święto Niepodległości . Polska zniknęła z map Europy na 123 lata. Po zakończeniu I wojny światowej Rada Regencyjna przekazała Józefowi Piłsudskiemu władzę wojskową  i naczelne dowództwo podległych jej wojsk polskich. Staliśmy się wolnym i suwerennym narodem.

W naszej szkole z okazji Święta Niepodległości została zorganizowana II edycja konkursu pn.: „Wolność zaklęta w poezji i piosence”, w której wzięli udział wszystkie klasy. Uczniowie przez ostatnie tygodnie aktywnie przygotowywali się do konkursu, Odbyły się liczne próby, podczas których śpiewano pieśni i recytowano wiersze związane z tematyką narodowowyzwoleńczą. Podczas konkursu wysłuchaliśmy wiele popularnych oraz mniej znanych pieśni patriotycznych np.: „My, pierwsza brygada”, „Rozkwitały pąki białych róż”, „Szara Piechota” czy „Pałacyk Michla” . Wiersze, wybrane przez uczniów, ukazywały dramat Polaków, którzy byli pozbawieni przez przeszło sto lat państwowości. Opowiadały o wielkich zrywach narodowych, tęsknocie za utraconą Ojczyzną i nawoływały do walki zbrojnej. Wszystkie klasy bardzo zaangażowały się w przygotowanie występu.

Konkurs został oceniony przez jury w II kategoriach. Oto wyniki:

Kategoria klas I-III:

  1. miejsce: II a
  2. miejsce: I a
  3. miejsce: III a

Kategoria klas IV-VIII:

  1. miejsce: V a
  2. miejsce: VI a
  3. miejsce: VIII a

Wszystkim uczniom serdecznie gratulujemy. Była to dla was wspaniała lekcja patriotyzmu!

(mw)

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.