Wstań, Polsko moja!

10 listopada uczniowie i pracownicy naszej szkoły wzięli udział w akcji pn.: „Szkoła do hymnu”. Punktualnie o godzinie 11.11 została odśpiewany „Mazurek Dąbrowskiego”.

Po tym doniosłym momencie część uczniów udała się do sali gimnastycznej, aby wystąpić na apelu z okazji Święta Niepodległości. Niestety, pozostali uczniowie i pracownicy szkoły nie mogli bezpośrednio obejrzeć przygotowanej uroczystości. Z uwagi na trwający stan epidemii COVID-19 występ uczniów został nagrany.

Była to podniosła chwila poświęcona naszej Ojczyźnie, a jednocześnie wspaniała lekcja historii dla naszych uczniów. Recytatorzy wygłosili utwory o tematyce narodowowyzwoleńczej, przypomnieli również najważniejsze fakty historyczne. Szkolny chór zaśpiewał pieśni, które towarzyszyły tym wydarzeniom, krzewiły ducha polskości i zagrzewały do walki.

Występujący uczniowie poruszyli temat trzech rozbiorów, wskutek których Polska zniknęła z mapy osiemnastowiecznej Europy i przestała istnieć jako państwo. Podkreślili także, że nasi przodkowie przez 123 lata walczyli o wolność i nigdy nie pogodzili się z utratą niepodległości. W tym okresie miało miejsce wiele zrywów narodowowyzwoleńczych. Polacy jednoczyli się, biorąc udział w powstaniu: kościuszkowskim, listopadowym i styczniowym. Niestety, każda próba, by uczynić nasz kraj wolnym, kończyła się klęską. Ogromne nadzieje nasi rodacy wiązali z osobą Napoleona, służąc mu w Legionach Polskich, na obcych ziemiach. Polska pozostawała pod władzą obcych państw aż do roku 1914. Cztery lata później skończyła się I wojna światowa, a wraz z jej końcem nasza Ojczyzna odzyskała niepodległość.

Dzisiaj mamy wolną i niepodległą Polskę. Polskę, o którą walczyły pokolenia, oddając w tej walce częstokroć wartość najcenniejszą – swoje życie. 11 listopada to właśnie nasz szacunek dla tych wielkich, często bezimiennych bohaterów, to nasz hołd składany w postaci pamięci czasu minionego. To nasz moralny obowiązek jako Polaków. Uczestnicząc corocznie w obchodach Święta Niepodległości, dajemy wyraz pamięci o tych wszystkich, dzięki którym żyjemy dzisiaj w wolnej Polsce.

(mw)

Komentowanie zablokowane