Rozpoczęliśmy rekrutację dzieci do przyszłych klas pierwszych


Szkoła Podstawowa nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Jadwigi Wajsówny w Pabianicach (ul. Piotra Skargi 30)

ROZPOCZĘŁA REKRUTACJĘ DZIECI DO PRZYSZŁYCH KLAS PIERWSZYCH

Szkoła posiada:

 • Bogatą bazę (bardzo dobrze wyposażone: pracownie przedmiotowe, gabinety specjalistyczne, 2 sale informatyczne, kompleks sportowy, 2 sale integracji sensorycznej, 2 sale świetlicowe, studio fotograficzno-filmowe, kuchnię i stołówkę itp.)

 • Wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, specjalistyczną i trenerską (gimnastyki artystycznej);

 • Sprzęt specjalistyczny dla uczniów ze SPE, np. słuchawki wyciszające;

 • Bogaty księgozbiór biblioteczny z czytelnią;

Szkoła zapewnia:

 • Indywidualne podejście do każdego ucznia; przyjazną atmosferę, poczucie bezpieczeństwa i opiekę;
 • Naukę w systemie jednozmianowym i niezbyt liczne klasy;

 • Ciekawe zajęcia obowiązkowe,

 • Bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych i specjalistyczno-terapeutycznych (UKS 8 – gimnastyka artystyczna; zespół cheerleaders; zajęcia: matematyczno-informatyczne, przyrodniczo-ekologiczne; plastyczne; sportowe; baletowe; wyrównujące szanse edukacyjne; TUS, TUP, SI, Psychoterapia CBT i inne);

 • Opiekę psychologa i pedagoga;

 • Wsparcie w edukacji domowej;

 • Fachową opiekę i ciekawe zajęcia w świetlicy szkolnej w godz. 7:00- 17:00;

Zapisu dziecka można dokonać w dniach 1-25 lutego 2022r.
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00

Karty zgłoszeń (dla dzieci z obwodu szkoły) i wnioski (dla dzieci spoza obwodu) są dostępne
w holu szkoły, sekretariacie oraz na stronie internetowej SP8: www.sp8-pabianice.pl

Komentowanie zablokowane