102 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości


W 1795 roku Polska zniknęła z mapy świata podzielona między trzy kraje zaborcze – Austrię, Prusy i Rosję. Ciemiężony przez zaborców naród polski kilkakrotnie zrywał się do walki. Niestety bezskutecznie. Dopiero po 123 latach niewoli w wyniku całego szeregu różnorodnych działań polskich patriotów odrodziła się Nasza Ojczyzna. Szczególną rolę w procesie odzyskania niepodległości odegrał bohaterski dowódca, wybitny polityk Marszałek Józef Piłsudski.

Święto Niepodległości zaczęto oficjalnie obchodzić 11 listopada 1937 roku. Obchody odbyły się tylko przez dwa kolejne lata ze względu na wybuch II wojny światowej. W 1945 roku zniesiono Święto Niepodległości. Przywrócono je w 1989 pod nazwą Narodowe Święto Niepodległości.

Komentowanie zablokowane