Uczniowie naszej szkoły zostali zakwalifikowani do projektu pn.: „Randka z Tolerancją”. Pierwsze zajęcia odbędą się 18.11.2019r. o godz.: 8.55 – 10.35, kolejne 22.11.2019r. o godz.: 9.50 – 11.30

Głównym CELEM projektu jest zwiększenie akceptacji i tolerancji dzieci i młodzieży wobec innych.

W zeszłym roku realizowaliśmy pionierski w Polsce projekt dotyczący agresji rówieśniczej w szkołach (14 klas). Projekt był poprzedzony diagnozą realizowaną wraz z Komendą Powiatową Policji, Ośrodkiem Profilaktyki i Integracji Społecznej w Pabianicach, pedagogami szkolnymi i poradnią pedagogiczno – psychologiczną. Projekt miał bardzo pozytywny wydźwięk wśród uczniów jak i kadry pedagogicznej.

Problem przemocy rówieśniczej wynikającej z braku wzajemnej akceptacji jednak nie zginął. Obecnie przemoc wynikająca z braku tolerancji jest na porządku dziennym, a widoczne przejawy przemocy nie robią już na nikim specjalnego wrażenia – w ocenie dzieci traktowane są niemalże jak norma przyjętego powszechnie postępowania. Agresywne zachowania stają się coraz bardziej powszechne, ich częstotliwość wzrasta wraz z ilością i różnorodnością odmian stosowanej przemocy, w tym również cyberprzemocy. W związku z ww. problemem jest wielka POTRZEBA SPOŁECZNA aby dzieci, młodzież i dorośli umieli akceptować odmienność, szanowali siebie i wzajemne prawa i mieli dla siebie empatię.

Uważamy, że ratunkiem w tej sytuacji będzie niekonwencjonalna edukacja dzieci i młodzieży (oparta na żywym doświadczeniu), dzięki czemu będą umieli w konstruktywny sposób radzić sobie z trudnymi sytuacjami związanymi z przemocą, dyskryminacją a przede wszystkim nauczą się komunikacji empatycznej (poprzez spotkanie z osobami, które doświadczyły dyskryminacji i warsztaty). Problem braku tolerancji jest olbrzymi ale paradoksalnie POPARCIE SPOŁECZNE tego tematu jest równie wielkie.

Na etapie konsultacji tego projektu mieliśmy olbrzymie poparcie partnerów, szkół (dyrektorów i pedagogów) i przede wszystkim młodzieży, która sama wskazywała grupy społeczne, które wzbudzają w nich niezrozumienie. Bardzo istotne jest tworzenie modelu współpracy między instytucjami, organizacjami i promowanie działań, w których udział weźmie nie tylko środowisko szkolne, ale również wszyscy zainteresowani przeciwdziałaniem przemocy i propagowaniem powszechnej, niczym nieograniczonej tolerancji.

Projekt będzie polegał na żywym, doświadczeniu dzieci i młodzieży, które spowoduje zwiększenie tolerancji wobec innych osób.

 DZIAŁANIA PROJEKTOWE

Projekt obejmie pięć etapów:

I ETAP: DIAGNOZA (październik)

Etap jest w trakcie realizacji. Zrekrutowane szkoły wybierają klasy i badają potrzeby uczestników projektu. Uczniowie wybierają z kim chcieliby się spotkać, wobec jakiego środowiska czują dystans, lęk, brak zaufania, złość i niezrozumienie.

II ETAP: RANDKA Z TOLERANCJĄ (02.11 – 29.11)

Randki z tolerancją to spotkania na bazie żywej biblioteki dla uczniów ośmiu szkół w Pabianicach (5 podstawowych i 3 średnie). Na spotkania będą zaproszeni goście reprezentujący różne grupy społeczne (m. in. Rabin, osoba czarnoskóra, osoba niepełnosprawna intelektualnie, osoba z depresją, obcokrajowiec, senior, człowiek sukcesu, policjant etc.). Goście doświadczyli w życiu braku tolerancji, pomimo tego osiągnęli swoje założone cele. Uczniowie każdej klasy biorącej udział w projekcie będą mieli okazję porozmawiać z tymi osobami bezpośrednio, poznać je, dowiedzieć się o ich doświadczeniach i o tym jak brak tolerancji wpłynął na nich i ich życie. Podczas podsumowania spotkania uczniowie dzięki swoim wartościowym refleksjom będą mogli w sposób symboliczny podnieść człowieka (pociągniecie sznurka, który podniesie podobiznę gościa. Po każdej “Randce” policjanci opowiedzą o konsekwencjach prawnych dyskryminowania oraz przedstawią sposoby w jaki sposób należy reagować gdy jest się świadkiem.

III ETAP: WARSZTATY (04.11 – 29.11)

Warsztaty dla uczniów.

Każda klasa, w której odbyła się “Randka” weźmie udział w warsztacie prowadzonych w duchu Porozumienia bez przemocy. Uczniowie zdobędą wiedzę na temat empatycznej komunikacji. Warsztaty odpowiadają na potrzebę rozwoju empatii poprzez naukę słuchania. Empatia umożliwia konstruowanie dialogu międzyludzkiego oraz ogólnospołecznego. Brak empatii w przypadku potencjalnego konfliktu może naturalnie go zaostrzyć oraz doprowadzić do rozwiązania go w sposób siłowy. W ramach warsztatu uczestnicy zdobędą umiejętności zamiany ocen, interpretacji, osądów na język obserwacji, będą umieli nazwać swoje uczucia i potrzeby i formułować prośby w miejsce zadań. Uczniowie podczas warsztatów samodzielnie wypracują mini kodeks empatii, którego zasady będą zaprezentowane w filmiku.

Warsztat dla pedagogów

Odbędzie się jeden warsztat dla pedagogów, koordynatorów wolontariatu i nauczycieli z miasta Pabianic. To dorośli reagując na zachowania przemocowe, wyzwiska i wzajemne obrażanie wśród rówieśników w sposób empatyczny modelują swoją postawą środowisko dzieci i młodzieży. Obserwacja zachowań nauczycieli jak reagować w sytuacji wyśmiewania się, przezwisk są kluczową obserwacją dla młodzieży. Nauczyciele swoim empatycznym zachowaniem mogą modelować wspierające postawy tolerancji i akceptacji dla odmienności. Warsztat jest ważny z punktu widzenia kontynuacji projektu.

IV ETAP: HAPPENING „BUDUJEMY MOST TOLERANCJI” (15.11 o godz. 13.00 Stary Rynek) 16 listopada to Dzień Tolerancji.

Z okazji tego dnia spotkają się uczestnicy projektu, wolontariusze z miasta Pabianic, seniorzy, osoby niepełnosprawne oraz mieszkańcy i wspólnie z siebie zbudują symboliczny MOST TOLERANCJI. Most rozpocznie się od wielkiego napisu NIE TOLERUJĘ, NIE AKCEPTUJĘ. Uczestnicy wydarzenia będą bezpośrednio zaangażowani m.in. przyniosą ze sobą duże kartki z zapisanym pomysłem na działania budujące tolerancję i akceptację wśród ludzi. Uczestnicy trzymając parami kartki w górze zbudują most, przez który przejdą goście z Randek złapani za ręce z uczestnikiem projektu. Każdy gość będzie miał projektową koszulkę z napisem w jaki sposób pokonał krytykę. Na końcu muru będzie duży napis TOLERUJĘ, AKCEPTUJĘ! Całość nagrywana będzie z drona. Podczas happeningu będą wręczane informacje o możliwościach wsparcia osób doznających przemocy (Punkt Konsultacyjny Dla Ofiar Przemocy). Happening będzie promowany za pomocą plakatów w mieście, lokalnych gazet, tv oraz wydarzenia na FB

V ETAP: FILMIK – do 3.12.2019 Realizowane w przypadku, gdy otrzymamy dofinansowanie (wyniki 31.10.2019 r.)

Film zmontowany z relacji na żywo z działań projektowych będzie podsumowaniem projektu. Filmik ukaże w jaki sposób mamy wpływ na innych poprzez naszą krytykę i brak tolerancji oraz w jaki sposób możemy „podnieść człowieka”. Filmik zaprezentuje wypracowany przez uczniów mini poradnik empatii. Premiera filmiku odbędzie się 3 grudnia na Gali Wolontariatu w Pabianicach.

Oficjalne podsumowanie projektu odbędzie się podczas gali Wolontariatu podczas której wręczymy podziękowania partnerom, gościom w Randkach.

 

ODBIORCY PROJEKTU

Bezpośrednimi odbiorcami projektu będą:

– uczniowie szkół podstawowych, pięć szkół – klasy VII – VIII (ok 125 osób – 5 klas po 25 uczniów)

– uczniowie szkół średnich, trzy szkoły (ok. 75 osób – 3 klasy po 25 uczniów)

Uczniowie wezmą udział w Randkach, warsztatach oraz happeningu. W każdym z tych działań będą zaangażowani w sposób aktywny. Sami będą “podnosić człowieka” (Randka), wypracują mini kodeks (warsztaty), przygotują pomysły na działania przyjazne tolerancji (happening), będą również aktorami w filmiku. – pedagodzy, koordynatorzy wolontariatu oraz nauczyciele (ok 30 osób) Pedagodzy będą wspierać uczniów w procesie nabywania i treningu pozyskanych umiejętności. Sami również poszerzą swoją wiedzę i nauczą się komunikacji w duchu NVC

Pośredni odbiorcy:

– wolontariusze ze szkolnych klubów wolontariusza, którzy będą uczestnikami happeningu (ok 150 osób)

 – mieszkańcy miasta Pabianic, którzy wezmą udział w happeningu oraz dowiedzą się o projekcie

 

PARTNERZY PROJEKTU:

– Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach Wydział Prewencji – Zespół ds. Nieletnich i Patologii.

– Grupa Wolontarystyczna „AGRAFKA”

– Warsztat Terapii Zajęciowej

 

Partnerzy wspierający:

– Centrum Seniora

– Pabianicka Sieć Wolontariatu 

– Ośrodek Profilaktyki i Integracji Społecznej

– Szkoły, które wezmą udział w projekcie

 

Projekt realizowany w ramach Mikrograntów „Łódzkie na plus”

 

Serdecznie zapraszamy do wspólnego działania na rzecz wzajemnej akceptacji

Pozdrawiam serdecznie

Agnieszka Jaksa

Koordynator Grupy Wolontarystycznej „AGRAFKA”

608-219-556

 

 

 

 

 

 

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *